Ester Naomi Perquin
(Pays-Bas, 1980)

La Poésie en ce temps
Qui nous sommes
Une asbl, pour quoi faire ?
L'équipe
31 mars - 2 avril 2017
15-17 avril 2016
24-26 avril 2015
25-27 avril 2014
12-14 avril 2013
20-22 avril 2012
01-03 avril 2011
23-25 avril 2010
24-26 avril 2009
11 mars 2009
18-20 avril 2008


Biographie


Née en 1980 à Utrecht, Ester Naomi Perquin a grandi en Zélande et habite Rotterdam depuis dix ans. Elle a travaillé comme gardienne de prison afin de pouvoir s’offrir les cours de l’école professionnelle d’écriture Schrijversvakschool et ses textes témoignent de cette expérience. Elle a publié en 2007 le recueil de poèmes Servetten halfstok aux éditions van Oorschot et en 2009 Namens de ander. Elle signe des billets pour de Groene Amsterdammer et des récits pour l’émission radiophonique De Avonden de la VPRO. Elue Poète de la Ville de Rotterdam, Ester Naomi Perquin a été récompensé par les prix Liegend Konijn Debuut, Anna Blaman, Lucy en C.W. van der Hoogt et le prix J.C. Bloem. Celinspecties paru en 2012 lui a valu le prix de poésie VSB 2013.


PoèmeLiet me argeloos vallen die dag in andermans leven, andermans
autorijles, boodschappenlijstjes, college, in andermans
aarzelingen, beginnende benen op dansles.

En overal wist ik de weg, ik wandelde talloze wezen
naar propere ouders en leerde een drinkende man
op de duur van zijn glas te vertrouwen,

ik stormde bont en blauw geslagen vrouwen huizen uit,
schuifelde bedelaars kastelen in, liet een kille moeder
tijdig knielen bij een kind dat viel,
was het kind dat viel.

Ik leerde een voetballer in God te geloven als in de klap
tegen de lat, een blinde alles wat hij miste
zonder vragen terug te vinden, ik was
het talent dat de schilder bezat
aan zijn licht te ontkomen.

Alleen het echt vanzelfsprekende te water gaan
van een magere zwemster, ’s ochtends vroeg,
in het buitenbad tussen de bomen,
verliep uiterst krampachtig.

Boven het water bleef ze machteloos zweven terwijl ik
teruggleed, opnieuw in beweging, haar huivering
uit, de moed opgegeven, het badpak
al bijna verdwenen.

(Uit: Celinspecties, 2012)

....................

Ließ mich arglos fallen in anderer Leute Leben, anderer Leute
Fahrstunden, Einkaufslisten, Vorlesungen, anderer Leute
Zögern, einsetzende Tanzbeine.

Und überall wusste ich den Weg, ich war in zahllosen Waisen
spazierte zu ihren sauberen Eltern und lehrte einen Trinker
der Dauer seines Glases zu vertrauen.

Ich war in windelweich geschlagen Frauen, stürmte aus ihren Häusern,
bugsierte Bettler in ihre Schlösser, veranlasste eine lieblose Mutter
rechtzeitig bei einem gefallenen Kind zu knien,
war jenes Kind, das fiel.

Ich lehrte einen Fußballspieler an Gott zu glauben, wie an den Latten-
Knaller, einen Blinden, alles was ihm fehlte
wiederzufinden ohne zu fragen, ich war
das Talent, das der Maler besaß,
um seinem Licht zu entkommen.

Nur das echt selbstverständliche ins Wasser Gehen
einer schmächtigen Schwimmerin, frühmorgens
im Freibad zwischen den Bäumen,
war ein großer Krampf.

Über dem Wasser blieb sie machtlos hängen, während ich,
zurückglitt, wieder in Bewegung, aus ihrem Schaudern
heraus, entmutigt, den Badeanzug
schon fast verloren.

(traduit du néerlandais par Ard Posthuma)