Saskia de Jong,
(Pays Bas, 1973)





La Poésie en ce temps
Qui nous sommes
Une asbl, pour quoi faire ?
L'équipe
31 mars - 2 avril 2017
15-17 avril 2016
24-26 avril 2015
25-27 avril 2014
12-14 avril 2013
20-22 avril 2012
01-03 avril 2011
23-25 avril 2010
24-26 avril 2009
11 mars 2009
18-20 avril 2008


Biographie


Née en 1973. A publié son premier recueil, zoekt vaas, en 2004. Il est nommé meilleur premier ouvrage de l’année. Paraitront ensuite, en 2006 le recueil resistent, en 2010 De Deugende Cirkel un livre pour enfants illustré de ses propres collages, en 2011 une sélection de textes en français (Action Poétique Editions, collection BIPVAL). Saskia de Jong considère le langage lui-même, ses rythmes et ses sons, comme l’essentiel de la poésie. L’univers qu’évoque son œuvre, à la fois hyperréaliste et surréel, apparaît comme nouveau et dangereux. En 2007 a été écrivain en résidence du magazine littéraire flamand yang pour lequel elle a écrit de la prose, une pièce et un très long poème utopian.

De Nederlandse Saskia de Jong (1973) publiceerde verschillende dichtbundels. Ze debuteerde met zoekt vaas (2004), wat haar een nominatie voor de C. Buddingh'-prijs opleverde. Daarna volgde resistent (2006). Voor deze bundel werd ze genomineerd voor de Paul Snoek Poëzieprijs (2007), ook nam ze datzelfde jaar de Gedichtendagprijs in ontvangst voor het gedicht eenvoudige formule. In 2010 verscheen De Deugende Cirkel, een dichtbundel voor kinderen met collages van eigen hand. In 2011 verscheen Résistent, een selectie gedichten in het Frans, in de Action Poetique éditions (collection BIPVAL). Saskia de Jong beschrijft alledaagse gebeurtenissen met een kleurrijke, experimentele taal.

Saskia de Jong, geboren 1973 in Alphen aan den Rijn, schreibt Gedichte. 2004 debütierte sie mit dem Lyrikband 'zoekt vaas', der für den C. Buddingh Preis nomiert wurde. 'Eigensinnige Sprache, die man nicht oft hört und die einen nicht in Ruhe lässt' - so die Meinung der Jury. Auf ihren Debütband folgten "resistent" (2006) und "De Deugende Cirkel" (2010). In ihren Gedichten beschreibt Saskia de Jong alltägliche Begebenheiten in einer farbvollen, experimentellen Sprache. 2007 wurde sie für den Paul Snoek Poëzieprijs nominiert und gewann im gleichen Jahr den Gedichtendagprijs für das Gedicht 'simple formula'.Seit 2005 arbeitete sie für mehrere Filme mit Ine Lamers zusammen.


Poèmes



net als de honden

als de honden opgewonden van geur,
gronden, de latere warmte
smachtend naar weinig waarde
terloops geluiden inslikken, uitkuchen
met de poot het oog
het gezicht bedekken indien nodig
en het grove blaffen klaren

tout comme les chiens

comme des chiens excités par l’odeur
les terres, et la plus tardive chaleur
soupirent après moins de mérite
avaler au passage les bruits, rejetter
de la patte l’oeil
couvrir s’il le faut la tête et
arrêter le grossier aboiement


Wie die Hunde

wie die Hunde aufgeregt vom Geruch,
vom Erdboden, der späteren Wärme
nach wenig Bedeutung lechzen
nebenbei Geräusche schlucken, aushusten
mit der Pfote das Auge
notfalls das Gesicht bedecken
und das grobe Bellen erledigen


Kirkuk

wij overleden in kirkuk
of eigenlijk: we zijn er klaar voor
wij overleden wel vaker in kirkuk
vrij vaak eigenlijk
aan de lopende band overleden wij daar
wij waren gemaakt om te sterven


Kirkouk

Nous périssions à kirkouk
Ou à vrai dire: nous y sommes prêts
Nous périssions bien plus souvent à kirkouk
Assez souvent à vrai dire
Sans arrêt nous périssions là
Nous étions faits pour mourir


Kirkuk

wir starben in Kirkuk
oder eigentlich: wir sind dazu bereit
wir starben schon öfter in Kirkuk
ziemlich oft eigentlich
am laufenden Band starben wir dort
wir waren zum Sterben gemacht

(Traductions: Henri Deluy, Saskia de Jong)


eenvoudige formule

wij waren een keer bang
we hebben elkaar de ceremoniekleding
aangetrokken en er was sneeuw en liefde

een stadse sneeuw van meet af aan
smeltend, niet het geringste gloeiend feest
lukraak weerkaatste naar alle schijn

wat tederheid, onze trots leek:
natte voeten, wat kippenvel:
de toorn van hoorn

acceptatietijd zeventien uur achtendertig

verder is alles ook vluchtig en beheerst
uitgetrokken hemden en blouses, onze huid overblijver
als droglist, verhoogde weerstand, unieke brug

vanavond eten we de dingen gekonfijt en wensen weer
dat we om rauw op het lijf vroegen

tafel en bed dragen gebruikerssporen
houd voor de zekerheid de oven warm
u zocht? een vrouwelijke bode? man van fatsoen?

te stoppen met spelen, met muziek en met
bloemen kan een voortreffelijk begin zijn

simple formule

cette fois-là nous avions peur
nous avions mis l’un l’autre les vêtements de céremonie
il y avait de la neige et de l’amour

une neige urbaine qui fond
dès le debut, pas la plus minime fête ardente
au hasard ne renvoyait vers l’apparence

(de) ce à quoi la tendresse, notre fierté, ressemble:
pieds mouillés, une chair de poule:
colère kératine

temps de l’accord dix sept heures trente huit
de plus tout est aussi éphémère et calme
retirées les chemises et les blouses, notre peau restante
fausse ruse, résistance accrue, pont unique

ce soir nous mangeons les choses confits et à nouveau
souhaitons avoir demandé de la chair crue

table et lit portent les traces des usagers
tenez pour la securité le four chaud
un messager féminin? un homme décent?

arrêter de jouer, de la musique et
des fleurs peut être un exquis commencement

Einfache Formel

wir hatten einmal Angst
wir zogen einander Zeremonienkleider
an und da war Schnee und Liebe

Stadtschnee, schmelzend von Anfang an
nicht im Geringsten ein glühendes Fest
willkürlich spiegelte sich allem Anschein nach

das was Zärtlichkeit, unser Stolz zu sein schien:
nasse Füße, leichtes Schaudern:
der Zorn der Hornhaut

Akzeptanzzeit siebzehn Uhr achtunddreißig

ansonsten ist auch alles flüchtig und beherrscht
Hemden und Blusen ausgezogen, unsere Haut Überbleibsel
als Truglist, erhöhter Widerstand, einzigartige Brücke

heute Abend essen wir die Dinge gezuckert und wünschen wieder
wir hätten sie roh am Leib gespürt

Tisch und Bett zeigen Gebrauchsspuren
halte zur Sicherheit den Ofen warm
Sie suchten? einen weiblichen Boten? anständigen Mann?

das Spiel beenden, die Blumen und die Musik
könnte ein vortrefflicher Anfang sein.

(Traductions: Henri Deluy, Saskia de Jong)